Společnost Carl F. Bucherer financovala expedici organizace Manta Trust, při které proběhlo více než 200 pozorování Mant.

Po 17 dnech na moři, 1 400 kilometrech, 200 pozorováních Mant a 35 označkováních dosud neviděných Mant, skončila 17. listopadu výzkumná expedice organizace Manta Trust na severním cípu Malediv. Informace zjištěné v rámci projektu financovaného společností Carl F. Bucherer, podpoří v dalších letech úsilí v rámci ochrany Mant.

Expedice vedená zakladatelem a ředitelem britské charitativní organizace Manta Trust Guyem Stevensem a sponzorovaná od roku 2013 společností Carl F. Bucherer, měla svůj počátek na konci října 2021. Tento tým 16 mořských biologů, učitelů a novinářů provedl hloubkovou studii v odlehlé části severních Malediv, které nebyly nikdy předtím prozkoumané. Činnost výzkumného týmu dále spočívala ve studiu mořského ekosystému a místních Mant. Všichni navíc chodili po školách v okolí, aby vzdělávali místní obyvatele právě ohledně života a chování Mant. Po celou dobu měl tým základnu na plovoucí výzkumné lodi, která byla pronajata společností Carl F. Bucherer.

Od roku 2017 vyrábí Carl F. Bucherer modelovou řadu hodinek Patravi ScubaTec a to hlavně jako V roce 2017 začala firma Carl F. Bucherer vyrábět modelovou řadu hodinek Patravi ScubaTec a to hlavně jako podporu projektu Manta Trust. Nejnovější model z řady Patravi je ScubaTec Maldives s 44,6 mm velkým pouzdrem z nerezové oceli. Modelová řada Patravi Scubatec se tak stala jedním ze základů sportovního světa značky Carl F. Bucherer. Tvoří tak řadu specializovaných potápěčských hodinek vytvořených za účelem zvýšení povědomí o projektu na ochranu ohrožených Mant a jejich ekosystému potřebného k jejich přežití – Manta Trust.

„Bez financování od společnosti Carl F. Bucherer by bylo pro náš tým nemožné navštívit a prozkoumat některé ze vzdálených korálových útesů a ostrovů. Nezískali bychom tak nové poznatky o místní populaci Mant a nepředali poznatky místním lidem“, řekl Stevens. „Tato mimořádná příležitost strávit čas s mnoha členy týmu z různých projektů a regionů byla naprosto úžasná. Všichni členové expedice, i já, jsme za tuto úžasnou příležitost nesmírně vděčni všem lidem z Carl F. Bucherer, ale i zákazníkům kupující hodinky Patravi Scubatec, za jejich nekončící podporu.“

Carl F. Bucherer je zcela oddán spolupráci s organizací Manta Trust. „Je to pro nás velká čest spolupracovat s organizací Manta Trust,“ říka Sascha Moeri, generální ředitel Carl F. Bucherer. „Naše spolupráce se od roku 2013 neustále prohlubuje a jsme rádi, že vidíme pozitivní výsledky těchto expedic a mnoha dalších výzkumných projektů, které jsme v minulosti realizovali. Od Guye a jeho týmu se dozvídáme o tomto pozoruhodném živočišném druhu stále více informací a získáváme tak inspiraci pro hodinářský svět od Mant a usilovné práce organizace Manta Trust. Jménem celé společnosti Carl F. Bucherer chci všem členům Manta Trust poblahopřát k úspěchům, kterých v expedici Manta Trust pro severní Maledivy dosáhla. Těšíme se na další pokračování spolupráce v následujících letech“.

Mise splněna aneb výsledky expedice

Během expedice strávil tým Manta Trust více než 400 hodin výzkumem pod vodou. Kde studovali a iBěhem expedice strávil tým Manta Trust více než 400 hodin výzkumem pod vodou. Zde studoval a identifikoval několik míst, kde se manty nejvíce shromažďují. U těchto shromaždišť sbírali data za použití nejmodernějších ultrazvukových přístrojů a fotogrammetrie o velikosti mant, věku a jejich plodnosti. Manty u maledivských útesů mohou dorůst až 4,5 metrů od jednoho konce ploutve k druhému. Jiné druhy manty, jako například manta obrovská, mají toto rozpětí až 9 metrů. Tým identifikoval za dobu expedice přes 11 druhů různých mant.

Tým se během plavby setkal s mantami více než 200 krát, včetně 120 mimořádných pozorování při hromadném krmení v zálivu Hanifaru. Záliv je známý pro své časté shromažďovaní většího počtu mant. Z tohoto počtu objevili 35 nových jedinců a to dle jejich unikátních skvrn na jejich břichu. Unikátní vzory každé manty byly zaznamenány pomocí fotografií a přidány do databáze mant organizace Manta Trust, která nyní čítá přes 5 100 jedinců z okolí Malediv. Databáze je sdílena s Maledivskou agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), aby pomohla k vyhodnocování celkové populace mant a podrobných informací o jejich pohybu a místech shromažďovaní. Pomocí těchto informací jsou pak oblasti s častým výskytem mant chráněny před nadměrným rybolovem a lodním dopravou.

„Expedice zjistila, že většina z maledivských mant je nyní zaznamenána v databázi organizace Manta Trust,“ řekl Stevens. „To znamená, že s největší pravděpodobností máme zmapovanou a zanesenou do databáze celou populaci mant u Malediv.“

Data získaná pomocí skenování ultrazvukem a fotogrammetrie budou dále sloužit jako podklad pro další výzkumy Manta Trustu, které mají za cíl lépe poznat životní pouť mant. Na základě tohoto výzkumu lépe porozumíme životním etapám mant, jejich velikostem a rozdílům mezi jednotlivými skupinami mant v okolí Malediv.

Expedice také umožnila týmu provést odběr planktonu a 3D zmapování míst, kde se manty krmily. Informace poslouží jako základ pro dlouhodobou studii sledující změny ekosystému kolem mant.

Tým „ učitelů“ navštívil během expedice sedm škol a podal informace více než 300 Maledivanům o klimatické krizi, životu mant a radil jim v jejich budoucí kariéře. Na atolu Makunudhoo vzal tým 80 studentů na lekce plavání, šnorchlování a potápění, čímž jim pomohl lepé poznat moře. Přestože jsou Maledivy ostrovní stát, mnoho místních nezná dobře okolní vody. Se vzdělávacím týmem spolupracovali zástupci EPA a Maledivské národní univerzity.

Hrozba je skutečná: Zachování ohroženého druhu

Organizace Manta Trust založená v roce 2011 se zabývá celosvětovou ochranou mant a jejich prostředí. Zároveň se podílí na jejich výzkumu a vzdělávání obyvatel. Jako každý živočich, i manty Organizace Manta Trust založená v roce 2011 se zabývá celosvětovou ochranou mant a jejich prostředí. Zároveň se podílí na jejich výzkumu a vzdělávání obyvatel. Jako každý živočich i manty hrají zásadní roli v udržování ekosystému v dané oblasti, ale jsou v současnosti na červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodním svaz ochrany přírody (IUCN). Manta Trust usilovně pracuje na obrácení současného trendu a zachování mant v ekosystému.

Globální oteplování a lidé představují největší hrozbu pro přežití mant. Mnoho útesů, kde se manty živí, bylo zničeno bělením korálů a v roce 2016 i oteplováním vody, při kterém uhynula až třetina korálů ve světových mořích. Účinků jevů na ekosystém byl tým Manta Trust svědkem během celé expedice.

V některých zemích si žáber mant cení pro jejich údajné tradiční léčivé schopnosti, ačkoliv tyto léčivé vlastnosti nebyly vědci potvrzeny. Díky spolupráci Manta Trust a dalších společností je nyní na Maledivách a v mnoha dalších zemích lov mant zakázán.

Manta Trust věří, že maledivská populace mant je nyní stabilizovaná, ale přesto ve světě celkově jejich počet klesá. Práce tak pokračuje. Společnost Carl F. Bucherer je hrdá na podporu Manta Trustu a jejího poslání ochránit život mant.

Top