Puncovní značky – jak na ně?

Chcete se dozvědět něco o tom, co znamenají malé značky na vašich prstenech, řetízcích, nebo jiných klenotech? Do jejich tajemství vám pomůže nahlédnout tento článek.

Co vyznačuje punc

Punc je malý symbol na šperku, který označuje ryzost a původ daného kovu. Tato značka je vydána nezávislým puncovním úřadem, který garantuje ryzost i regulérnost obchodníků. Tento drobný obrázek vyražený na šperku je nezbytný, pokud chcete vědět, z jakého materiálu je šperk vyroben – a není to pouze popisek udaný prodejcem.

Puncovní symbol

Co všechno na klenotu můžete najít? V první řadě je to puncovní značka. Státní puncovní tvar tvoří obrázek a číslice. Vyznačují kov, ze kterého je šperk vyroben, a zároveň i ryzost, která je specifikována číslem u symbolu. U zlata se nejčastěji objevuje hlava kohouta nebo labutě, méně často pak hlava orla značící zlato s vysokou ryzostí. U stříbra je běžná hlava kamzíka, stříbro s nižší ryzostí označuje hlava králíka. Platinu vždy zdobí tvar královské koruny.

Číslo 0 u hlavy orla symbolizuje 24karátové zlato, většinou se jedná o zlato investiční, ne o šperky. Pro šperkařské účely je nejčastější zlato 14 a 18karátové, které je označeno čísly 4 a 3. Tato ryzost je ověřena státním úřadem a nemusíte se bát podvrhu. Můžete se setkat také s písmenem u puncovní značky, která označuje pracoviště puncovního úřadu. Například písmeno Z patří pobočce v Plzni.

Druhou nejdůležitější položkou, na kterou můžete na šperku narazit, je ryzostní číslo nebo značka. Toto číslo poměrného hmotnostního obsahu kovu ve slitině nemusí být stoprocentní jistotou, že je šperk opravdu z daného kovu, pokud u něj není také puncovní značka. Zároveň není povinná a uvádí se kvůli lepší informovanosti zákazníka.

Posledními znaky, které mohou být na špercích vyraženy, jsou identifikační značky. Ty výrobní označují klenotníka či společnost a jsou jakýmsi dílenským podpisem. Tyto iniciály nebo zkratky firem jsou přiděleny puncovním úřadem. Dvou až čtyřpísmenné značky jsou i obchodní (čistě reklamní záležitost) nebo dovozové. Všechny šperky, které se ze zlata, stříbra a platiny na území České republiky vyrobí, mají výrobní značku. Výjimka se vztahuje na malé výrobky ze zlata s hmotností pod 0,5 gramu a pod 3 gramy u stříbra.

Staré puncovní značky Rakousko-Uhersko

Puncovní značky se v naší historii již několikrát měnily. Kromě současných značek však zůstávají v platnosti všechny puncovní značky, které platily na československém území a zároveň splňují současné podmínky na minimální ryzost pro jednotlivé kovy.

Poměrně často se můžete setkat se značkami z dob Rakouska-Uherska. Platné jsou pak samozřejmě také puncy používané v Československém nebo Slovenském státu a také Protektorátu Čechy a Morava. Neplatí pouze puncy zavedené na československém území jinými státy během 2. světové války.

Současné i historické značky jsou vyobrazeny na stránkách puncovního úřadu a jsou také dostupné na jeho pobočkách.

Zahraniční šperky

Pokud se jedná o šperky dovezené ze zahraničí, může nastat hned několik situací. Se Slovenskou republikou má Česká republika ohledně puncovních značek dohodu stejnou jako s některými dalšími zeměmi Evropské unie. Šperky určené pro vývoz mají v rámci Vídeňské konvence totožné puncovní značky, přestože každý stát používá dál své vlastní.

Jestliže si chcete být prokazatelně jisti, že je váš šperk tím, čím je deklarován a co je o něm inzerováno, existuje několik různě náročných možností. Více o nich v našem článku o kvalitě šperků, nebo je vždy možnost se obrátit na odborníky ve svém zlatnictví.

Zahraniční puncovní značky

Puncovní značky některých dalších členských států EU jsou uznávány na základě jejich a našeho členství v EU a toho, že tato označení zřetelně vyjadřují ryzost ekvivalentně podle českého puncovního zákona, tedy že jsou založeny na stejném principu a mají stejnou úroveň puncovní kontroly. Tyto puncy navíc musely být v daných státech užívány v době vstupu ČR do EU (květen 2004), případně mohou být novější.

V současné době jsou v ČR uznávány puncovní značky Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie.

Související články

Přejít nahoru