Puncovní značky – jak na ně?

Chcete se dozvědět něco o tom, co znamenají malé značky na vašich prstenech, řetízcích, nebo jiných klenotech, a jak snadno identifikovat materiál, ze kterého je váš šperk vyroben?

Co vyznačuje punc

Punc je malý symbol na šperku, který označuje ryzost a původ daného kovu. Tato značka je vydána nezávislým puncovním úřadem, který garantuje ryzost i regulérnost obchodníků. Tento drobný obrázek vyražený na šperku je nezbytný, pokud chcete vědět, z jakého materiálu je šperk vyroben – a není to pouze popisek udaný prodejcem. Co všechno na klenotu můžete najít?

Puncovní symbol

V první řadě je to puncovní značka. Státní puncovní tvar tvoří obrázek a číslice, jehož vyobrazením je nejčastěji u zlata hlava kohouta nebo labutě, kamzíka u stříbra, a u platiny je to královská koruna.

Vyznačují kov, ze kterého je šperk vyroben, a zároveň i ryzost, která je uvedena číslem u symbolu.

Číslo 0 u hlavy orla symbolizuje 24 karátové ryzí, většinou investiční, zlato. Pro šperkařské účely je nejčastější zlato 14 a 18 karátové, které jsou označeny čísly 4 a 3. Tato ryzost je ověřena státním úřadem a nemusíte se bát podvrhu. Můžete se setkat i s písmenem u puncovní značky, která označuje pracoviště puncovního úřadu. Například písmeno Z pro pobočku v Plzni.

Puncovní historie

Každý stát má své vlastní puncovní značky, které se ještě k tomu historicky mění. U nás se setkáte se značkami platnými za dob Rakouska Uherska, Protektorátu Čechy a Morava i Československého státu.

Vždy jsou současné i historické značky vyobrazeny a dostupné na pobočkách nebo stránkách puncovního úřadu.

Druhou nejdůležitější položkou je ryzostní číslo nebo značka. Toto číslo poměrného hmotnostního obsahu kovu ve slitině nemusí být stoprocentní jistotou, že je šperk opravdu z daného kovu, pokud u něj není také puncovní značka. Zároveň není povinná a uvádí se kvůli lepší informovanosti zákazníka.

Posledními znaky, které mohou být na špercích vyraženy, jsou identifikační značky. Ty výrobní označují klenotníka či společnost, a jsou jakýmsi dílenským podpisem. Tyto iniciály nebo zkratky firem jsou přiděleny puncovním úřadem. Dvou až čtyř písmenné značky jsou i obchodní (čistě reklamní záležitost) nebo dovozové. Všechny šperky, které se ze zlata, stříbra a platiny na území České republiky vyrobí, mají výrobní značku. Výjimka se vztahuje na malé výrobky ze zlata pod 0,5 gramu a pod tři gramy u stříbra.

Zahraniční šperky

Pokud se jedná o šperky dovezené ze zahraničí, může nastat hned několik situací. Se Slovenskou republikou má Česká republika ohledně puncovních značek dohodu stejnou, jako s dalšími zeměmi Evropské unie, které používají puncy na podobném systému, jako má ČR a jsou tak uznávány od doby vstupu ČR do EU (květen 2004) a novější. Šperky určené pro vývoz mají v rámci vídeňské konvence totožné puncovní značky, přestože každý stát používá dál své vlastní.

Jestliže si chcete být prokazatelně jisti, že je váš šperk tím, čím je deklarován a co je o něm inzerováno, existuje několik různě náročných možností. Více o nich v našem článku o kvalitě šperků.

A vždy je možnost se obrátit na odborníky ve svém zlatnictví.

Související články

Top Scroll to Top