Přetěsnění hodinek

Zabezpečení vodotěsnosti pouzdra hodinek je obvykle realizováno na třech klíčových místech – mezi korunkou a krčkem pouzdra, mezi víčkem a pouzdrem a v případě potřeby také mezi tlačítky a krčky pouzdra. Těsnění je obvykle vyrobeno z pružných materiálů, které se snadno přizpůsobí i drobným nerovnostem kovových částí, zajišťují těsnost daného spoje a dokáží vytěsnit i ty nejmenší nerovnosti. Jedná se většinou o těsnění z pryže, silonu a dokonce třeba i korku nebo silikonu.

Je důležité pravidelně měnit těsnění, ideálně při každém čištění hodinek, které se doporučuje provádět jednou za 5 až 8 let (v závislosti na četnosti nošení hodinek atd.). Materiál těsnění se totiž s časem opotřebovává, což může vést k zatvrdnutí materiálu, obvykle gumy. Ztuhnuté těsnění již nemusí tak dokonale sedět na dílech pouzdra hodinek, což může způsobit netěsnost spoje. Zejména u korunek vodotěsných hodinek je důležité věnovat pozornost výměně těsnění v korunce (případně výměně celé korunky). Těsnění v korunce se totiž více opotřebovává v důsledku manipulace s hodinkami při nastavování a vinutí, než například těsnění víčka pouzdra.

Těsnění je důležité měnit pravidelně, pokud chceme hodinkám zajistit stoprocentní voděodolnost. Těsnění stárne věkem nikoliv používáním. Pro stoprocentní voděodolnost je dobré vyměnit těsnění každé 2 roky. Pokud jsme si ale vědomi, že se hodinky do kontaktu s vlhkostí nedostanou. Postačí vyměnit těsnění při celkové opravě která by měla proběhnout nejčastěji po 5 až 8 letech.

Přejít nahoru